Menu

O nama

Drvokod

Projekt drvokod u Osnovnoj školi u Siraču uz mentorstvom učiteljice biologije Silvije Petrnel i učitelja informatike Ivice Jozića realizirali su učenici naše škole.  Učenici, kao i ostali djelatnici škole ponosni su na predivan okoliš škole, brinu o zelenilu i čistoći okoliša te koriste svaku priliku kako bi ga dodatno obogatili.

 

 

Povijest škole

Osnovna škola počela je raditi 7. listopada 1882. godine. Od tada su sirački osnovnoškolci učili u tri školske zgrade koje su najvećim dijelom financirali sami mještani. Najviše učenika bilo je 1966. godine – 472, a 2013. godine nažalost samo 157. Danas matična škola ima 8 razrednih odjela ( od 1. do 8. razreda. ).

Od 1976. godine radi dječji vrtić u organizacijskoj jedinici škole.  Školska zgrada matične škole Sirač izgrađena je i svečano otvorena 22. prosinca 1971. godine, a početkom 1972./73. školske godine dovršena je i dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Matičnoj školi pripadaju i dvije područne škole: Područna škola Kip i Područna škola Šibovac.     Školske zgrade redovito održavamo i etapno obnavljamo unutrašnje prostore. Sav školski prostor u matičnoj školi je veoma dobro sačuvan i sve prostorije u kojima rade i borave naši učenici su funkcionalne.

Eko škola

Osnovna škola Sirač je od 15.04.2005. godine jedna od članica Međunarodnih eko škola. Te godine školi je uručen Certifikat Zelene zastava u Zagrebu. Svečano podizanje Zelene zastave ispred škole upriličeno je 30. svibnja 2005. godine uz obilježavanje Dana škole. Od tada svake dvije godine škola obnavlja status Eko-škole.

Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola. Program eko-škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže učenicima, u svijesti svakog od njih, shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode, zdravoj prehrani te uređivanju školskog okoliša.

Škola bez nasilja

Naša škola je dio UNICEF-ove mreže Škola bez nasilja što znači da se trudimo smanjiti vršnjačko nasilje u školi i izvan nje. Mrežu čine predstavnici škola koje su uspješno realizirale program “Za sigurno i poticajno okruženje u školama”, učitelji, učenici, ravnatelji i stručnjaci, a zajednički cilj je kroz vlastita iskustva i nove sadržaje unaprijediti program i održati postignutu prevenciju nasilja.

Umjetnost

U našoj školi od 1987. godine postoji Galerija likovnih djela, prva u organizacijama odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. U parku škole održane su dvije Međunarodne kiparske kolonije u čijem radu su sudjelovali i učenici Osnovne škole.