Menu

Projekt

 

Kroz realizaciju terenske nastave na području u blizini škole gdje se nalaze svi primjerci drveća, učenici će upoznavati i imenovati vrste i zahvaljujući tome, primjereno uzrastu, upoznati jezik prirodoslovlja (znanstveno nazivlje biljnih vrsta).

Determinacija pojedinih vrsta drveća doprinijeti će razumijevanju nekih od koncepata općega znanja o prirodi i okolišu. Demonstracija i objašnjavanje znanstvenog nazivlja, elektronički način obilježavanja svakog drveta te uređivanje web stranice na kojoj će se nalaziti svi podatci vezani za određenu vrstu.

Razvijati ćemo interes prema praktičnom radu putem korištenja i primjena suvremenih tehnologija, stjecati i proširivati znanja o biljnom svijetu.Osposobiti ćemo učenike za buduće zanimanje ili hobi. Razvijati ćemo ekološku svijesti i održivi razvoj, ostvariti zajedništvo škole i lokalne zajednice kroz edukativne i radne akcije.

Ciljevi:

• Promicanje ekoloških vrijednosti i održivog razvoja kroz primjenu informacijsko-komunikacijskih vještina korištenjem suvremenih tehnologija
• Prepoznavanje i imenovanje drveća u neposrednoj blizini škole i obilježavanje na elektronički način.
• Razvijanje istraživačkog odnosa prema okolišu i dokumentiranje zapažanja putem korištenja web stranica (izraditi web stranicu koristeći besplatne i jednostavne web alate, obraditi slike te ostale multimedijske datoteke za prikaz na mrežnom mjestu)
• Korištenje izvora informacija dostupnih uz pomoć računalnih mreža, procijena kvalitete sadržaja i kredibiliteta računalnih stranica u svrhu vlastitog istraživanja, učenja i rješavanja problema (GOO)
• Samostalno korištenje računala pri pisanju i obradi tekstova, izradi tablica, te izradi i izlaganju prezentacija
• Razvijanje kreativnosti i rukovanja s alatima za oblikovanje informacija i prezentaciju školskih aktivnosti u javnosti.
• Razvijanje ljubavi prema prirodi, zavičaju i kulturnoj baštini

 

Službena stranica drvokoda nalazi se na ovoj poveznici.